Bitcoin (BTC)
Bitcoin (BTC)

Bitcoin là một mạng lưới thống nhất cho phép một hệ thống thanh toán và một loại tiền kỹ thuật số hoàn toàn mới. Bitcoin hứa hẹn với một mức phí giao dịch thấp hơn các cơ chế thanh toán trực tuyến truyền thống và được vận hành bởi các quyền phi tập trung, không giống như các loại tiền tệ do chính phủ phát hành, bằng cách cung cấp mạng lưới thanh toán ngang hàng (peer-to-peer) phi tập trung đầu tiên được cung cấp bởi người dùng mà không qua một cơ quan trung ương hay một nhà trung gian nào. Bitcoin cũng có thể được coi là hệ thống sổ sách kế toán tam phân nổi bật nhất đang tồn tại.

Tóm tắt giá Token (tính theo USD)

Lịch sử giá theo ngày (USD)

Thông tin dự án

Website: https://www.bitcoin.org/

Reddit: https://reddit.com/r/Bitcoin

Twitter: https://twitter.com/bitcoin

Facebook: https://www.facebook.com/134466763256650

Bitcoin Talk: https://bitcointalk.org/

Github: https://github.com/bitcoin